Centrum Stomatologii Estetycznej
implanty

IMPLANTY ZĘBOWE

IMPLANT to tytanowy sztuczny korzeń zęba.
Za pomocą implantu i korony ceramicznej można stworzyć nowy ząb w miejscu gdzie go brakuje.

W przypadku braku większej ilości zębów, na kilku implantach można umocować most czyli uzupełnienie grupy zębów. Takie uzupełnienie nie jest wyjmowane.

Często w przypadku braku wszystkich zębów w żuchwie (dolnej szczęce) pacjenci mają problem ze stabilnością protezy. Już wszczepienie dwóch implantów pozwala na wykonanie stabilnej protezy opartej na implantach, jak na własnych zębach. implantologia W ostatnich latach obserwuje się znaczącą zmianę w leczeniu implantologicznym.
Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało możliwości ich stosowania. Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane
z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych kości.W naszej klinice wykonujemy zabiegi uzupełniające braki kostne: implanty - leczenie
  • sterowana regeneracja kości (GBR)
  • rozszczepianie wyrostka zębodołowego
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • przeszczepy kostne
  • kondensacje osteotomijne


Uzupełnienie braku jednego zęba (korona na implancie) korona na implancie

Uzupełnienie braku kilku zębów (most na implantach) most na implantach

Uzupełnienie braku kilku zębów (korony na implantach) korony na implantach

Uzupełnienie braku wszystkich zębów (most na implantach) most na implantach

Uzupełnienie braku wszystkich zębów (proteza na implantach) proteza na implantach

 

Implanty Gliwice

♦ stomatologia estetyczna ♦ protetyka ♦ leczenie kanałowe ♦ leczenie chorób przyzębia ♦ chirurgia stomatologiczna
ortodoncja ♦ stomatologia dziecięca ♦ leczenie kobiet w ciąży ♦ profilaktyka ♦ higiena ♦ wybielanie zębów ♦ pomoc w nagłych przypadkach