Endodoncja - leczenie kanałowe jest to zabieg, którego wykonanie konieczne jest w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zęba (nerwu).

Do takiego uszkodzenia dochodzi najczęściej z powodu rozwoju głębokiej próchnicy lub w wyniku urazu. W takim przypadku niezbędne jest usunięcie z kanałów korzeniowych resztek miazgi i bakterii. Kanały korzeniowe muszą zostać szczelnie wypełnione trwałym materiałem i dopiero wtedy można zająć się odbudową zęba. Leczenie kanałowe przeprowadza się w celu uratowania zęba, który inaczej musiałby być usunięty.

Na sukces leczenia kanałowego kanałowego składa się szereg elementów na każdym etapie pracy.

Użycie zaawansowanej technologii w leczeniu kanałowym pozwala uratować zęby, które dawniej trzeba było zakwalifikować do usunięcia.

  • Leczenie kanałowe wykonywane jest w naszym gabinecie w trakcie jednej wizyty.
  • Pracujemy w powiększeniu, przy użyciu mikroskopu.
  • Diagnozujemy problem
    radiologicznie – przy użyciu tomografii komputerowej i określamy
    długość kanału korzeniowego elektronicznie przy użyciu endometru.
  • Precyzyjne oczyszczenie kanału osiągamy dzięki użyciu „inteligentnego silnika” GOLD RECIPROC pozwalającego na bezpieczną pracę nawet w zakrzywionych kanałach korzeniowych.
  • Stosujemy ozonowanie wnętrza kanałów korzeniowych w celu pozbycia się bakterii, które kolonizowały chorą miazgę, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka niepowodzeń leczenia oraz w przypadkach powtórnych leczeń kanałowych pozwala na cofnięcie się zmian zapalnych kości wokół korzenia.
  • Istotnym elementem w leczeniu kanałowym jest dokładne wypełnienie korzeni. Używamy do tego urządzenia – System B. Uplastycznia on materiał wypełniający – gutaperkę i pozwala na trwałe i szczelne wypełnienie systemu kanałów korzeniowych.