Lek. stomatolog Joanna Budzyn-Majka

Właścicielem kliniki i Kierownikiem Medycznym jest Joanna Budzyn-Majka
lekarz stomatolog z 20-letnim doświadczeniem. W naszej klinice
zajmuje się przede wszystkim:
 • implantologią
 • protetyką
 • periodontologią
Ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1991r.
Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności przez udział
w wielu kursach i sympozjach w Polsce i za granicą.
Lek.stom. Joanna Budzyn-Majka jest absolwentką implantologicznego
szkolenia podyplomowego - Curriculum of oral implantology
na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.
CURRICULUM OF ORAL IMPLANTOLOGY


Jest członkiem:
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego,
International Congress of Oral Implantologists
Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie

Lek.stom. Joanna Budzyn-Majka bierze stale udział w szkoleniach
i spotkaniach Klubu Implantologicznego w ramach programu
INNOWATION CHALLENGE pod patronatem firmy DENTSPLY FRIADENT

Szkolenia doskonalące:

IMPLANTOLOGIA

PERIODONTOLOGIA

PROTETYKA

ENDODONCJA

Inne


2019
 • Trudne przypadki i powikłania w leczeniu endodontycznym

2018
 • Od Mikro do Makro integracji stomatologii i medycyny estetycznej
 • Seminarium specjalistyczne
 • Techniki łączone w modelowaniu twarzy:Mezoterapia-Toksyna botulinowa - Kwas hialuronowy
 • MegaGEN Sympozjum 2018
 • Osocze Bogatopłytkowe i Fibryna Bogatopłytkowa w zabiegach Medycyny Regeneracyjnej.
 • Bone &Tissue days World Congress-dental regeneration
 • Stabilizacja tkanek twardych i miękkich wokół implantu Procedury- Błędy- Komplikacje
 • Między tradycją a innowacją: estetyczne oraz funkcjonalne wyzwania w planowaniu i wykonywaniu uzupełnień protetycznych
 • Kurs Medyczny Quintessence- Implanty- Idea, Sztuka, Praktyka
 • Era CAD/CAM: kryteria wyboru materiałów na odbudowy protetyczne. Precyzyjny przewodnik wskazań i ocen ryzyka błędu w postępowaniu klinicznym

2017
 • Terapia szynami nagryzowymi:zmiana okluzji w leczeniu interdyscyplinarnym.
 • Od Mikro do Makro zaburzeń estetyki i funkcji.
 • Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym.

2016
 • Optymalne postępowanie implantologiczne w strefie estetycznej chirurgiczne i protetyczne uwarunkowania powodzenia klinicznego.
 • Kurs Medyczny Quintessence- Implanty- Idea, Sztuka, Praktyka
 • Minimalnie inwazyjne i zaawansowane procedury augmentacji
 • Optymalne zarządzanie tkankami miękkimi i twardymi
 • Implantacja w skośnych wyrostkach
 • Zanik wyrostka-optymalne sposoby regeneracji
 • Od Mikro do Makro integracji stomatologii i medycyny estetycznej

2015
 • Kliniczne procedury postępowania w pierwotnym oraz wtórnym leczeniu endodontycznym.
 • Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa.
2014
 • Leczenie patologii okołowierzchołkowych-rekomendowane strategie i techniki współczesnej endodoncji.
 • Jak zlikwidować skutki choroby przyzębia-czyli profilaktyka trzeciorzędowa.
 • Panacea Materia Composita. Materiał złożony odmienności formy i zastosowań.
 • Atraumatyczne techniki znieczulenia miejscowego w stomatologii.
 • Farmakoterapia bólu i stresu oraz leki znieczulające miejscowo w leczeniu stomatologicznym.
 • Trudne przypadki w leczeniu endodontycznym.
 • Specyfika profilaktyki w różnych okresach życia.
 • Implanty; innowacje,konfrontacje,komplikacje.
 • Estetyczne i funkcjonalne odbudowy protetyczne na zębach naturalnych i implantach.
 • Szyny okluzyjne; kiedy stosować,a kiedy są bezużyteczne.
 • Jak leczyć ból? Problem bólu widziany oczami lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów
2013
 • Planowanie leczenia i okluzja dr John KOIS.
 • Bóle neuropatyczne nocyceptywne po interwencjach stomatologicznych.
 • Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu SAF z jednoczesną irygacją.
 • Postępowanie poekspozycyjne w przypadku ekspozycji zawodowych i niezawodowych na krew i inne materiały biologiczne.
 • BOTISS ACADEMY regeneracja tkanek miękkich i twardych.
 • Nowoczesne leczenie implantologiczne. Procedury i techniki kliniczne w pryzmacie własnych doświadczeń.
2012
 • Sesja chirurgiczna Forum Implantologicznego CAMLOGACADEMY.
 • Chirurgia szczękowo twarzowa jako gałąź medycyny poszerzająca możliwości leczenia stomatologicznego.
2011
 • Od mikro- do makrochirurgii w stomatologii
 • 7 Międzynarodowy Kongres PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING
 • Autogenne przeszczepy kostne w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego
 • Zastosowanie chirurgii ultradźwiękowej w augmentacji kości. Minimalma inwazyjność - maksymalny efekt.
 • Tymczasowe zaopatrzenie protetyczne pacjentów w trakcie leczenia implantologicznego.
 • Rozszczepianie, rozszerzanie, przeszczepianie kości z użyciem Bone Management System Meisinger i wykorzystaniem urządzeń piezo chirurgicznych.
 • Zastosowanie toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego w leczeniu zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Od mikro do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji.
 • Perioprotetyka . Akademia współczesnej stomatologii.
 • 4th Evident Success. Kongres Dentsply - Friadent.
 • Implanty idea - sztuka - praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej.
 • Za i przeciw czyli podstawowe kontrowersje praktycznej implantologii.
 • Metody uzyskiwania pożądanego profilu wyłaniania stałych implantoprotez z zastosowaniem łączników indywidualnych.
 • Leczenie kanałowe czy implant? Możliwości i ograniczenia współczesnej endodoncji.
 • Współczesna diagnostyka i leczenie periodontologiczne - teoria rzeczywistości.
2010
 • Przygotowanie tkanek przyzębia do leczenia protetycznego.
 • Problemy śluzówkowo-dziąsłowe - leczenie chirurgiczne.
 • Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim - przewidywalna estetyka i trwałość.
 • Leczenie recesji dziąsłowych w interdyscyplinarnej terapii periodontologicznej i implantologicznej.
 • Implanty idea-sztuka-praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej .
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III Śląskich Targów Stomatologicznych
2009
 • Curriculum of oral implantology
 • Zwarcie jako problem interdyscyplinarny.
 • Przeszczepy tkanek miękkich i tkanki kostnej; podstawy technik tunelowych.
 • CONGRESS EVIDENT SUCCESS Doświadczenie - Innowacja - Praktyka.
 • IMPLANTY: Idea - Sztuka - Praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej.
 • Odbudowy protetyczne na implantach. Kryteria - Procedury - Ryzyko.
2008
 • Kurs protetyczny z systemów implantologicznych XIVE I ANKYLOS.
 • Rozwiązywanie problemów okluzyjnych przy pomocy łuku twarzowego i artykulatora.
 • 13th Dentsply Friadent World Symposium BERLIN 2008 "Focused on your Practice Success"
 • Standardy nowoczesnej stomatologii
 • Nawigacja komputerowa
 • Pokonywanie ograniczeń w implantacji.
 • Procedury protetyczne XIVE/ANKYLOS.
 • Diagnostyka i chirurgia zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego pacjentów.
2007
 • Podstawowy kurs implanto-protetyczny Nobel Biocare.
 • Zaawansowany kurs implantologiczny chirurgiczno-protetyczny Nobel Biocare.
 • Zaawansowane techniki implantologiczne i nowoczesne techniki sterowanej regeneracji kości i tkanek.
 • Podstawy implantologii. System implantologiczny XIVE.
 • Kurs protetyczny z systemu implantologicznego XIVE.
 • CONGRESS EVIDENT SUCCESS - Red esthetic, white esthetic.
 • VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI
 • Implanty: Idea - Sztuka - Praktyka. Ryzyko i komplikacje w postępowaniu praktycznym.
 • Implanty -udokumentowany sukces.
 • Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym.
 • Stomatologia w zapobieganiu efektom starzenia
2006
 • I Śląskie Seminarium Protetyczne
 • Współpraca między lekarzem a technikiem. Pole walki czy wspólny interes.
 • Bezpieczna chirurgia i implantologia z elementami diagnostyki rtg w każdym gabinecie.
2005
 • Implantologia dla początkujących. Warunki jakie powinien spełniać lekarz, personel i gabinet, aby móc przeprowadzić zabieg implantologiczny. Popełniane błędy, selekcja pacjentów, diagnostyka i postępowanie kliniczne.
 • Postępy w stomatologii.
 • Trendy w stomatologii z perspektywy klinicznej.
 • Sprawdzone metody nowoczesnej endodoncji - Zamiast wyrwać - wylecz.
 • Możliwości estetycznej rekonstrukcji tkanek twardych zębów przednich i bocznych z uwzględnieniem właściwości nowoczesnych materiałów do wypełnień.
2004
 • Korony teleskopowe- kompleksowa rehabilitacja protetyczna pacjentów z rozległymi brakami uzębienia.
 • Cercon Smart Ceramics - Komputerowo wspierany system ceramiki bezmetalowej do wykonywania koron, mostów w odcinku przednim i bocznym, jak również do wykonywania koron teleskopowych.
 • Licówki i wkłady pełnoceramiczne.
2003
 • PROCERA - przygotowanie zębów pod korony całoceramiczne.
 • Dezynfekcja i higiena w gabinecie lekarskim.
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów w endodoncji.
 • Zobacz - Dotknij - Spróbuj. Ta praktyczna endodoncja.
2002
 • Adhezja i estetyka: Cicha rewolucja w stomatologii.
 • Pierwsza pomoc medyczna i resuscytacja ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia zdrowia i życia przy zabiegach stomatologicznych
 • Periodontologia klasyczna
 • Praktyczny kurs scalingu i root planingu
 • Wprowadzenie w chirurgię periodontologiczną.
 • II Sympozjum Stomatologii Estetycznej
 • Implantoprotetyka natychmiastowa
2001
 • Zaawansowane techniki implantologiczne ad modum Branemark System i Replace.
 • Kurs implantologiczny systemu ONB.
 • Zastosowanie preparatu EMDOGAIN w regeneracji tkanek przyzębia.
 • Możliwości i granice współczesnej periodontologii.
 • Sterowana regeneracja tkanek i sterowana regeneracja kości we współczesnej stomatologii.
 • Diagnostyka, zapobieganie i leczenie chorób przyzębia.
 • Postępy w chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej.
2000
 • Wprowadzenie do współczesnej implantologii
 • Diagnostyka radiologiczna w stomatologii zachowawczej.
 • CRA Dentistry update course.
 • Jeden dzień stomatologicznego MBA - Masters of Bussines and Administration
1999
 • Rozwiązywanie problemów w endodoncji.
 • Zastosowania metody chemo-mechanicznego leczenia próchnicy systemem CARISOLV .
Lek. stomatolog Joanna Budzyn-Majka