Zabiegi regeneracyjne A-PRF I-PRF

zabieg z fibryny bogatopłytkowej

Co to jest fibryna bogatopłytkowa?

Fibryna bogatopłytkowa, to trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna. W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe oraz mezenchymalne komórki macierzyste.

Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą strukturę MATRIX – przestrzenną strukturę, która stale i w długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała.

Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek, w tym tkanek przyzębia. Fibryna bogatopłytkowa występuje w dwóch postaciach: zaawansowanej frakcji A-PRF oraz płynnej frakcji I-PRF.

zabiegi regeneracyjne jamy ustnej STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:
 • w leczeniu endodontycznym zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka: regeneracja kompleksu miazgowo-zębinowego (rewaskularyzacja) oraz w apeksyfikacji w celu stabilizacji APTA
 • w pulpotonii młodych, stałych zębów
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA:
 • do wypełniania defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych
 • w augmentacji kości często jako przygotowanie do leczenia implantologicznego
 • do sterowanej regeneracji kości
 • podniesienie dna zatoki szczękowej
PERIODONTOLOGIA:
 • alternatywa dla przyczepów łącznotkankowych
 • w leczeniu ubytków kostnych i recesji dziąsłowych
 • w leczeniu zmian okołowierzchołkowych
IMPLANTOLOGIA:
 • ochrona przed resorpcją spowodowaną naciskiem płata
 • aktywacja fibroblastów do tworzenia przyczepów łącznotkankowych
ENDODONCJA:
 • rewaskularyzacja w zębach niedojrzałych z nekrotyczną miazgą
 • po wyłuszczeniu dużych zmian okołowierzchołkowych
 • zamknięcie wierzchołka korzenia w czasie apeksyfikacji
 • jako pokrycie w przypadku perforacji komory miazg

Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu z fibryny bogatopłytkowej A-PRF+ I-PRF DENT ?

 • przyspieszony proces gojenia się tkanek przyzębia, zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej, zębodołu poekstrakcyjnego
 • przyspieszona regeneracja tkanek wokół wstawionych implantów zębowych
 • odbudowa tkanek miękkich i kostnych
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • poprawa komfortu i jakości życia pacjenta

zabieg z fibryny bogatopłytkowej
A-PRF DENT, to zaawansowana frakcja fibryny bogatopłytkowej. Frakcję A-PRF otrzymujemy zgodnie z obowiązującym protokołem z krwi własnej pacjenta.
Tworząca się sieć fibryny A-PRF zawiera płytki krwi, leukocyty, uwalniane czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste.
Jest wytrzymała, elastyczna podatna na formowanie z niej membran, korków oraz materiałów służących do wypełnienia.

A-PRF DENT, to autologiczny opatrunek wykorzystywany w procedurach stomatologicznych, implantologicznych do szybkiej, intensywnej regeneracji tkanek miękkich i kości.

I-PRF DENT, to płynna frakcja fibryny bogatopłytkowej o wysokim stężeniu płytek krwi i leukocytów, uwalniająca czynniki wzrostu i zatrzymująca w swych przestrzeniach mezenchymalne komórki macierzyste. Płynna fibryna podana miejscowo do tkanek, np. chorych tkanek przyzębia, lub do zębodołów poekstrakcyjnych natychmiast wypełnia przestrzenie, tworząc trójwymiarową strukturę MATRIX. Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej, znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste powoli uwalniane są z macierzy fibrynowej i rozpoczyna się proces odnowy tkanek, komórek oraz angiogenezy.
krew do zabiegu z fibryny bogatopłytkowej

Jaka ilość krwi pobierana jest od pacjenta podczas zabiegu A-PRF DENT, I-PRF DENT oraz zabiegu łączonego?

Średnia ilość pobranej krwi do zabiegu A-PRF DENT, to 20-60 ml (2-6 probówek 10 ml A-PRF keymed™ DENT ). Z każdej probówki lekarz może uformować jedną membranę lub korek do wypełnień.

Średnia ilość
pobranej krwi do zabiegu I-PRF DENT, to 18-36 ml (2-4 probówki 9 ml I-PRF keymed™ DENT). Z każdej probówki lekarz może pozyskać ok. 1 ml płynnej fibryny I-PRF .

Średnia ilość
pobranej krwi do zabiegu łączonego A-PRF + I-PRF DENT, to 40-100 ml ( 2-6 probówek 10 ml A-PRF keymed™ DENT+ 2-4 probówki 9 ml I-PRF keymed™ DENT). stomatologia

Na czym polega stomatologiczny zabieg z fibryny bogatopłytkowej A-PRF DENT, I-PRF DENT?

Zabieg A-PRF DENT polega na nałożeniu autologicznych membran A-PRF jako opatrunków na uszkodzone i zmienione chorobowo miejsca w jamie ustnej i wokół implantów. Ponadto lekarz ostrzykuje płynną fibryną I-PRF zmienione chorobowo tkanki miękkie, lub przygotowuje implant kostny do zabiegu z wykorzystaniem frakcji I-PRF.
Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.
Decyzję o ponownym wykonaniu zabiegu po ok. 3 tygodniach podejmuje lekarz.

KAŻDY ZABIEG SKŁADA SIĘ Z 3 ETAPÓW:
ETAP I
- pobranie krwi. Pacjent zgłaszający się w celu leczenia fibryną bogatopłytkową nie musi być na czczo. Krew pobierana jest od pacjenta w pozycji siedzącej, a u osób szczególnie wrażliwych w pozycji leżącej. Krew pobierana jest z żyły w zgięciu łokciowym.
ETAP II
 • otrzymanie frakcji A-PRF DENT: krew pobrana za pomocą probówek A-PRF keymed™ DENT i zestawów pobraniowych odwirowana jest w specjalistycznej wirówce.
 • otrzymanie frakcji I-PRF DENT: krew pobrana za pomocą probówek I-PRF keymed™ DENT i zestawów pobraniowych odwirowana jest w specjalistycznej wirówce. W metodyce pozyskania obydwu frakcji fibryny bogatopłytkowej: A-PRF DENT, I-PRF DENT bardzo ważne jest przestrzeganie czasu od momentu pobrania krwi, poprzez odwirowanie do momentu podania fibryny podczas zabiegu.
ETAP III
 • obróbka otrzymanego materiału A-PRF DENT: za pomocą PRF keymed BOX i narzędzi formujemy autologiczne membrany i korki do wykorzystania podczas zabiegu.
 • odciągnięcie z probówki ok. 1 ml płynnej frakcji I-PRF DENT do zabiegu.

 • Zażywanie aspiryny i innych leków przeciwbólowych – aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne są przeciwwskazaniem do zabiegu.
 • Choroby krwi. Przeciwskazaniem do zabiegu są zespoły dysfunkcj płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica.
 • Nowotwory (w tym białaczka, szpiczaki). Pacjent może być zakwalifikowany do zabiegu, jeśli minęło co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia.
 • Ciąża i laktacja: nie wykonujemy zabiegów z powodów etycznych, nie wykonuje się badań klinicznych u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.
 • Leczenie antykoagulantami.
 • Schorzenia wątroby: w przypadku ostrego zapalenia lub marskości wątroby nie wolno wykonywać zabiegu.
 • Ostre stany chorób z autoimmunoagresji – są przeciwwskazaniem do zabiegu.
bezpieczeństwo zabiegu z fibryny bogatopłytkowej

Czy zabieg jest bezpieczny?

Tak, zabieg jest bezpieczny. Obydwie frakcje A-PRF DENT, I-PRF DENT pozyskane są krwi własnej pacjenta i następnie w optymalnym czasie podane pacjentowi. Dlatego wykluczone jest ryzyko nietolerancji, alergii, reakcji immunologicznych oraz transmisji wirusowych.

Podczas zabiegu muszą być przestrzegane odpowiednie procedury sterylności, sam zabieg przeprowadzają lekarze. stomatologia

Jak przygotować pacjenta do zabiegu?

NAWODNIENIE ORGANIZMU W DNIU ZABIEGU Pacjent powinen wypić w ciągu dnia min. 1,5 l wody przed zabiegiem.

STOSOWANIE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH PRZED ZABIEGIEM
Pacjent do zabiegów stomatologicznych, implantologicznych jest znieczulany przez lekarza. W przypadku zabiegów nie wymagających znieczulenia nasiękowego lub ogólnoustrojowego pacjent może wziąć przeciwbólowo przed zabiegiem 1- 2 tabletki paracetamolu (1-2 x 500 mg). Pacjent nie powinien stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych przed zabiegiem i przez 7 dni po zabiegu.
Leczenie przeciwbólowe po zabiegu powinno być ustalone po konsultacji z lekarzem.

W DNIU ZABIEGU NIE NALEŻY KORZYSTAĆ:
 • z sauny
 • zajęć fitness
 • nie stosować gorących kąpieli
 • wstrzymać się od uprawiania aktywnych sportów
 • należy zadbać o higienę miejsca zabiegowego

Pacjent zgłaszający się w celu leczenia osoczem bogatopłytkowym nie musi być na czczo.

Zabiegi regeneracyjne A-PRF I-PRF Gliwice