Implant to tytanowy sztuczny korzeń zęba. Za pomocą implantu i korony ceramicznej można stworzyć nowy ząb w miejscu gdzie go brakuje.

Braki zębów stanowią problem nie tylko natury estetycznej, ale również zdrowotnej. Utrata nawet jednego zęba może prowadzić do problemów zgryzowych i przeciążeń pozostałych zębów. Utrata większej liczby zębów może stanowić już poważny problem stomatologiczny. Lekarz stomatolog w takiej sytuacji proponuje możliwe do zastosowania w danym przypadku uzupełnienia zębów. Są to wyjmowane protezy zębowe, niewyjmowane (stałe) uzupełnienia zębów oparte na zębach własnych czyli mosty lub implanty zębowe. Kiedy pacjent decyduje się na leczenie z użyciem implantów zębowych lekarz dentysta ocenia warunki kostne na podstawie badania radiologicznego 3D – tomografii stomatologicznej ( CBCT). Na tej podstawie implantolog planuje przebieg leczenia implantologicznego.

Braki zębowe mogą występować również w przypadku braku zawiązków niektórych zębów. Najczęściej dotyczy to górnych drugich siekaczy. W takim przypadku zastosowanie implantów zębowych jest zwykle najlepszym rozwiązaniem. Czasem konieczne jest wcześniejsze leczenie ortodontyczne.

W ostatnich latach obserwuje się znaczącą zmianę w leczeniu implantologicznym.

Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało możliwości ich stosowania. Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia.

Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych kości.

Implanty Gliwice - w naszej klinice wykonujemy zabiegi uzupełniające braki kostne:

  • sterowana regeneracja kości (GBR)
  • rozszczepianie wyrostka zębodołowego
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • przeszczepy kostne
  • kondensacje osteotomijne

Zobacz także leczenie chorób przyzębia