Implant to tytanowy sztuczny korzeń zęba. Za pomocą implantu i korony ceramicznej można stworzyć nowy ząb w miejscu gdzie go brakuje.

W przypadku braku większej ilości zębów, na kilku implantach można umocować most czyli uzupełnienie grupy zębów. Takie uzupełnienie nie jest wyjmowane.

Często w przypadku braku wszystkich zębów w żuchwie (dolnej szczęce) pacjenci mają problem ze stabilnością protezy. Już wszczepienie dwóch implantów pozwala na wykonanie stabilnej protezy opartej na implantach, jak na własnych zębach.

W ostatnich latach obserwuje się znaczącą zmianę w leczeniu implantologicznym.

Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało możliwości ich stosowania. Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia.

Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych kości.

W naszej klinice wykonujemy zabiegi uzupełniające braki kostne:

  • sterowana regeneracja kości (GBR)
  • rozszczepianie wyrostka zębodołowego
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • przeszczepy kostne
  • kondensacje osteotomijne

Zobacz także leczenie chorób przyzębia